Odlomak

Sažetak: Borba protiv pranja novca u Republici Srbiji započeta je donošenjem prvog Zakona o sprečavanju pranja novca 2001. godine, na- kon čega su stručnjaci Manivala izvršili prvi krug evaluacije. Preporuke iz izveštaja evaluatora usvojene su donošenjem drugog Zakona o spreča- vanju pranja novca iz 2005. godine, koji je proširio broj obveznika i dalje unapredio nacionalni sistem sprečavanja pranja novca. Dalja borba pro- tiv pranja u Srbiji je rezultirala donošenjem , koji je stupio je na snagu
27. marta 2009. godine. Ovaj zakon obuhvatio je i borbu protiv finansira- nja terorizma i predstavlja dalje usaglašavanje domaćeg s međunarod- nim zakonodavstvom i standardima iz ove oblasti, a pre svega s propisi- ma i standardima Evropske unije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Naučni radovi

Više u Skripte

Komentari