Odlomak

Sama tema Drugog svjetskog rata je jako široka, a nije neznačajna ni tema Bosne i Hercegovine u tom ratu tako da je ovaj seminarski rad posvećen upravo odnosu BiH i Drugog svjetskog rata ali Kraljevine Jugoslavije kojoj je BiH pripadala. Poznato je da su velike sile kao što je Njemačka pokušavale mnogo puta osvojiti BiH iz više razloga, početkom Drugog svjetskog rata se pružila izvrsna mogučnost za to, tako da je 1941. godine BiH okupirana. Zašto i kako je okupirana je tema prvog dijela seminarskog rada, kao i pitanje uključivanja BiH u Trojni pakt. Neće biti zaobiđeno ni pitanje kapitulacije BiH kao ni sam način prodiranja Njemačke vojske na njno tlo. Za nas će biti zanimljiva i podjela Kraljevine Jugoslavije između talijana i njemaca sa akcentom na Bosnu i Hercegovinu. U drugom poglavlju će biti govora o položaju BiH u Nezavisnoj državi Hrvatskoj, uspostavi NDH i i odnosu prema BiH. Pomenut će se i neka imena kao i nihov značaj za BiH. Priključivanje Sandžaka Nezavisnoj državi Hrvatskoj. Formiranje župa, njihovo funkcionisanja kao i njihova refleksija na BiH.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 19 stranica
  • Državno pravni razvitak -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Bosna i Hercegovina,  Tuzla,  UNIVERZITET U TUZLI - Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari