Odlomak

Savremeno poslovanje ukazuje da se višegodišnje teorijske pretpostavke i saznanja o značenju i značaju brendiranja u praksi pokazuju izuzetno efikasnim, odnosno da je brendiranje postalo preduslov i jedan od najboljih načina za uspešan plasman proizvoda ili usluga na tržištu. Razlog tome su oštra konkurencija, turbulentno tržište i sami potrošači, koji od velikog broja istorodnih proizvoda treba da se animiraju da odaberu i kupe određeni brend, ponove kupovinu i naposletku postanu lojalni potrošači. U današnjim uslovima, na globalnom nivou, kvalitet i cena proizvoda i usluga, iako bitni, više nisu glavni parametri pri kupovini.

Potrošač se danas identifikuje sa imidžom proizvoda i emotivno povezuje sa njim, tako da je vrlo važno postalo ono šta o proizvodu misli i oseća prosečan potrošač. Uspešna strategija brendiranja je pažljivo planirana, dizajnirana i implementirana.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari