Odlomak

Из перспективе лагодног савременог начина живљења, који, пре свега, подразумева избегавање сваког физичког (телесног) напора кад год и где год се то може, заборављају се чињенице да је човеков далеки предак своју егзистенцију заснивао првенствено на својим физичким снагама. Човек се одувек, посматрајући кроз векове,  бавио физичким активностима и само као такав је опстао и изборио се у односу на остала жива бића.

Кроз научна истраживања која се баве постанком и развојем људског друштва, потврђене су чињенице да су различите форме физичке културе, као дела опште културе и друштвене праксе, биле присутне у свим етапама друштвеног развитка од његовог формирања до данас.

Свакако, најзначајнији вид човековог укључивања у физичку културу јесте његово непосредно бављење физичким активностима.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Briga o lepoti

Više u Obrazovanje

Više u Sport

Komentari