Odlomak

Centralna banka je nadležna za vođenje monetarne politike, u čijoj osnovi je kvantificiranje i dinamiziranje ponude novca.
Kroz ovaj rad možemo naučit:
– pojam i karakteristike centralne banke
– koje su funkcije centralne banke
– organizaciju banaka, vlasnički aspekt i upravljanje
– stepen autonomije centralne banke
– kako funkcioniše Evropska centralna banka.
———————————————————-
FUNKCIJE CENTRALNE BANKE

Kroz nabrajanje osnovnih funkcija centralne banke, može se napraviti osnovna razlika između ove institucije i ostalih banaka.
Aktivnosti gotovo svih banaka u svetu se mogu grupisati u nekoliko osnovnih funkcija:
1. Emisiona funkcija;
2. Funkcija sprovođenja monetarne politike;
3. Funkcija bankara države;
4. Funkcija “banke banaka”;

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese