Odlomak

Cerebralna paraliza je klinički entitet kojim se označuje grupa neprogresivnih, ali često promjenjivih motoričkih poremećaja uzrokovanih razvojnim poremećajem ili oštećenjem mozga u ranom stadiju razvoja.
Uzrok cerebralne paralize je oštećenje mozga u perinatalnom periodu ili ranoj dojenačkoj dobi. Među najvažnije čimbenike rizika za nastanak CP ubrajaju se niska porođajna težina i/ili nedonošenost.
Fizioterapija se provodi sukladno funkcionalnom modelu pristupa osobama i djeci sa invaliditetom, te je presudno da se počnu uvažavati perspektive samih korisnika u svom daljnjem razvoju, kako u fizioterapijskoj edukaciji i istraživanjima tako i u svakodnevnoj fizioterapijskoj praksi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari