Odlomak

Detektivska delatnost kao istraživačka i otkrivačka djelatnost raznih kriminalnih i drugih asocijalnih pojava razvijala se uporedo sa razvojem policije i može se reći da su ti oblici detektivske djelatnosti stari kao i policija. Iz takve detektivske djelatnosti kasnije se razvijala privatna detektivska djelatnost u čiju nadležnost spadaju zakonom određeni poslovi koje obavljaju privatni detektivi, bilo samostalno ili u sklopu detektivske kancelarije,odnosno agencije.

Djelatnost privatnih detektiva relativno je novi pojam u Hrvatskoj. Tome u prilog govori i činjenica da je tek 2009. godine donesen zakon koji posebno reguliše detektivsku djelatnost, a to je Zakon o privatnim detektivima (NN 24/09). Do tada je djelatnost privatnih detektiva bila regulisana u okviru Zakona o zaštiti osoba i imovine.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 18 stranica
  • Detektivska djelatnost -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Bezbednost
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  Univerzitet za poslovne studije u Banja Luci  

Više u Bezbednost

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese