Odlomak

IGRA I STVARALAŠTVO
Smatra se da dete u spontanoj igri ispoljava ona svojstva koja su predpostavka stvaralačke delatnosti odraslih. Za igru se smatraju najrazličitije vrste ponašanja: motoričku aktivnost, istraživalačku delatnost deteta, imitaciju, kooperaciju, fantaziju, kompenzaciju itd.
Ranije se igra povezivala najčešće u vezu sa radom ili zabavom odraslih. Danas se igra posmatra u protiv-stavu prema sve većoj otuđenosti ljudsoga roda. Postoji razlika između igre deteta i igre odraslog. Smatra se da je igra za odraslog samo kratak predah, prekid, odmor i osveženje od svakodnevnik radnih zadataka i obaveza. Igra je način postojanja deteta i u tome je sva njena ozbiljnost i njena razvojna i kulturna vrednost.
Ističe se da dete u igri ispoljava sva ona svojstva koja su karakteristična za stvaralačke ličnosti: otvorenost prema iskustvu, čuđenje, radoznalost, strast, spontanost, autentičnost,osetljivost itd. Dete ostvaruje igru pomiću onih mentalnih operacija kao što su otkriće i pronalazak.
Savremene teorije dečije igre granaju se u dva pravca: psihoanalitički i kognitivistički.
Psihoanalitička teorija vidi poreklo igre u unutrašnjem konfliktu, psihoanaliza objašnjava igru kao sredstvo za izražavanje i zadovoljavanje potisnutih i uzmeniravajućih emocija, skrivenih želja, fantazija i strahova.Psihoanalitička teorija se bavila dešifrovanjem igre da bi otkrila emocionalne teškoće i poremećaje deteta. Time nas je približila razumevanju motiva koji pokreću dete na igranje. Igra zdravog i neiskvarenog deteta je trenutak predstavljanja i uobličavanja, trenutak distanciranja i uvida u emocije. Dalja istraživanja igre mora da ispituju ne kako dete izražava sebe emocijom, nego kako ono izražava emociju predstavljanjem.
Kognitivistička teorija dečije igre tumače igru u kontekstu razvoja saznajnih funkcija. Pijaže je doveo igru u vezu sa razvojem sposobnosti stvaranja simboličkih sistema. Razvoj ove sposobnosti je samo jedan aspekt razvoja mišljenja i zato se i on objašnjava odnosom između procesa akomodacije i asimulacije. Asimulacija je prerada i uključivanje realnosti u postojeće mentalne strukture, a akomodacija je menjanje starih i stvaranje novih struktura pod uticajem prirode predmeta koji se asimilira. Igra je za Pijažea slobodna upotreba mentalnih slika nastali putem imitacije

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pedagogija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese