Odlomak

Direktne strane investicije (SDI) su takav oblik ulaganja kod koga ulagač obezbeđuje pravo svojine, kontrole i upravljanja nad firmom u koju su uložena sredstva radi ostvarivanja nekog dugoročnog ekonomskog interesa.
Mišljenja o tome zašto i da li su potrebna strana ulaganja uveliko su podijeljena. Može se reći da je priliv stranog kapitala uslov za više stope rasta, ubrzanje strukturnih reformi, poboljšanje eksterne financijske situacije zemlje, povećanje deviznih rezervi, manja ograničenja u tekućem bilansu, liberalizaciju deviznih restrikcija i dobijanje povoljnijeg kreditnog rejtinga. Sa druge strane stranim ulaganjima se pripisuju i negativni efekti aranžmana stranih investitora u domaćoj privredi, vezane za rast trgovinskog deficita, zaobilaženje poreskih obaveza i sl.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari