Odlomak

1. Definicija

Distribuirani operativni sistem je sistem koji upravlja kolekcijom nezavisnih kompjutera i njihovim resursima čineći da se oni korisniku prikazju kao jedan računarski sistem.
Ovi računari ne dele zajedničku memoriju i sistemski časovnik. Umesto toga svaki računar ima sopstvenu lokalnu memoriju dok se međusobna komunikacija ostvaruje putem LAN ili WAN mreže. U najprostijem slučaju, distribuirani sistem se sastoji od servera, klijenata i sekundarnih memorija smeštenih na raznim mestima. Osnovna namena distribuiranog sistema je da obezbedi efikasno i pogodno deljenje resursa.

2.    Uvod u distribuirane sisteme

Računari u distribuiranom sistemu se razlikuju po snazi i funkcijama koje obavljaju. Distribuirani sistem može činiti kolekcija ručnih (handheld)  sistema, PC računara i mainframe računara.Osim podataka, datoteka i štampača distribuiraju se i procesi, tako da distribuirani sistemi obezbeđuju korisnicima dobre performanse,deljivost podataka i visoku pouzdanost.
Kao i u centralizovanim sistemima, tako se i u distribuiranim operativnim sistemima moraju obezbediti mehanizmi sinhronizacije procesa i komunikacije između procesa i rešiti problem mrtve petlje. Pri tome se mogu pojaviti problemi koji nisu karakteristični za centralizovane operativne sisteme.
Sa stanovišta jednog računara, drugi računari i njihovi resursi su udaljeni resursi (remote resources), dok su njegovi sopstveni resursi lokalni (local resources).
Tipičan distribuirani sistem prikazan je na sledećoj slici:

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese