Odlomak

Varvarski upadi u Istočno Rimsko Carstvo (Vizantiju) trajali su tokom celog 5. veka. Nauka još nije pouzdano utvrdila kojem su narodu pripadali ti varvari. Stari izvori pominju Skite, Bugare, Gote. Početkom 6. veka za vreme vladavine Ustina I (518-527) prvi put se spominje napad Slovena, odnosno Anta, koji su živeli u stepama severno od ušća Dunava. Vizantijski car Justinijan u prvo vreme svoje vladavine (527-565) uspešno je ratovao protiv Anta i Sklavina na levoj obali Dunava gde se još držao, bar na određenim tačkama, stari rimski limes.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Istorija prava i države doc.dr Edit Der Šeregelj
  • Školska godina: doc.dr Edit Der Šeregelj
  • Seminarski radovi, Skripte, Istorija, Pravo
  • Srbija,  Novi Sad,  Visoka poslovna škola strukovnih studija  

Više u Istorija

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari