Odlomak

Elektronsko poslovanje, poznatije kao e-Business, mora biti definisano kao određeni trgovinski proces, baziran na automatizovanom informacionom sistemu, što se danas najčešće realizuje uz pomoć naprednih Web tenologija i sve većim brojem raspoloživih mrežnih servisa koji generalno olakšavaju sve procese koji posredno i neposredno opslužuju elektronsko poslovanje. Elektronsko poslovanje stavlja akcenat na funkcijama koje se realizuju uz pomoć savremenih elektronskih dostignuća, dok je elektronska trgovina deo globalne strategije elektronskog poslovanja i teži da ostvari prihode putem World Wide Web-a, odnosno Interneta kako bi poboljšala veze sa klijentima i partnerima u cilju povećanja efikasnosti.

Sve je više kompanija, te običnih ljudi koji se internetom služe za prodaju i kupnju stvari, predmeta. Naziv za takav način kupovine i prodaje je web tržnica. Određeni proizvod se prodaje na Webu zainteresinarnom kupcu. Web tu preuzima ulogu virtualne trgovine. Mi iz svoje fotelje možemo kupiti majicu na drugom kraju svijeta i ona će nam doći na našu adresu, a za sve to nam je bilo potrebno nekoliko klikova mišem. Štedimo na vremenu, imamo veći izbor stvari, niže cijene te možemo naći rijetke predmete. E-marketplaces kao model predstavljaju radikalan pomak od današnjeg tradicionalnog modela komuniciranja. Kao medij za promociju i prodaju, e-market ima sposobnost promijeniti način poslovanja gospodarskih subjekata, spajajući obavljanje i komunikaciju u realnom vremenu prilikom odvijanja poslovnih procesa. Transakcije su preko interneta danas nekoliko puta jeftinije od onih obavljenih na bankovnom šalteru ili poštom.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Elektronsko poslovanje i e-vlada -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  Koledž za primjenjene i pravne nauke 'Prometej' u Banja Luci   ebay, poslovanje

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari