Odlomak

EFTA – EVROPSKA ZONA SLOBODNE TRGOVINE

European Free Trade Association (EFTA) je medjunarodna organizacija, nastala tokom druge polovine prošlog veka. Kroz svoje postojanje bila je praćena turbulentnim promenama.
Zemlje članice su se vremenom menjale, ali je svrha njenog postojanja ostala ista – stvoriti slobodnu trgovinu proizvoda medju članicama i uklanjanje ekonomskih barijera ulaska na druga tržišta.
Ovim radom biće dotaknuto par bitnih tema s osvrtom na sam početak osnivanja EFTA. Biće reči o njenim osnovnim karakteristikama, ciljevma i odnosima sa EEZ i EU kao značajnim medjunarodnim organizcijama.
Na samom kraju rada, ali za nas i možda najznačajnijem aspektu posmatranja EFTA kao značajne medjunarodne organizacije, susrećemo se sa odnosom naše zemlje,kao najnovije članice i ove organizacije.

 

 

 
USLOVI ZA STVARANJE EFTA

EFTA se zasniva na premisi slobodne trgovine kao načina postizanja ekonomskog rasta i prosperiteta njenih zemalja članica kao i promovisanja bliže ekonomske saradnje među zemljama Zapadne Evrope.
Ovo udruženje je stvoreno od onih zapadnoevropskih zemalja čije ambicije u integraciji krajem 50-ih nisu išle dalje od zone slobodne trgovine za industrijske proizvode.
One tada nisu bile spremne da prihvate dalekosežne političke i ekonomske obaveze, koje podrazumeva članstvo u EEZ (Evropska Ekonomska Zajednica) kao zajedničkom tržištu za sve proizvode.
Posebno Velikoj Britaniji nije odgovaralo čvršće ekonomsko povezivanje sa drugim zapadnoevropskim zemljama, posebno zbog dominacije tradicionalnih sektora i grana njene privrede koji u tom periodu nisu bili konkurentni proizvodjačima u drugim zapadnoevropskim zemljama.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari