Odlomak

1. Uvod

Energija je, uz hranu, vodu i sirovine jedna od ključnih potreba čovečanstva. Tokom istorijskog razvoja, novi izvori energije su dovodili do civilizacijskih skokova koji se u novijem periodu nazivaju industrijske revolucije. Potrebe za različitim vrstama energenata menjale su se u skladu sa promenama u razvoju društva i razvoju nauke. Dugo je ugalj bio vitalni energent, pokretač privrednog razvoja nakon razaranja u Drugom svetskom ratu. O važnosti ovog energenta dovoljno govori početak evropskih integracija zajednicom koja je po njemu dobila naziv. Nakon uglja usledila je faza nafte. Kulminaciju je doživela sedamdesetih godina prošlog veka naftnom krizom i formiranjem Organizacije država izvoznica nafte (OPEC), a do danas ostaje najvažniji energent zbog koga se vode ratovi i javljaju krize nesagledivih razmera. Međutim, u poslednjoj deceniji postalo je jasno da će poznata nalazišta nafte biti iscrpljena u naredne dve do tri decenije.Iz tog razloga je došlo do ekspanzije razvoja alternativnih izvora energije kako bi se predupredila energetska žeđ koja se neumitno približava. Alternativni izvori energije koji su u razvoju imaju za krajnji cilj proizvodnju električne energije bez koje čovečanstvo danas nije u stanju da funkcioniše. Međutim, ovakvi izvori energije za sada ne mogu da obezbede dovoljnu količinu potrebne energije za pozitivan energetski bilans. Kao jedina preostala realna alternativa potrošačima se nameće prirodni gas.    Savremeni način života podrazumeva uštedu vremena, novca i razvijenu ekološku svest. Prirodni gas je najpopularniji izvor energije danas u svetu. Kao energent je ekonomičan i postiže vrlo visok stepen iskorišćenja. Dokazane rezerve prirodnog gasa u svetu garantuju njegovu raspoloživost za dugi niz godina. On je ekološki najpogodnije gorivo jer pri sagorevanju ne ostavlja pepeo, njegovim sagorevanjem nema emisije produkata koji bi uzrokovali aerozagađenje. Jednom rečju prirodni gas je gorivo 21. veka.

 

 

 

2. Prirodni gas

Ovaj prirodni resurs je čist izvor energije koji ne zagađuje okolinu, lako se koristi, praktičan je, dostupan i ne zahteva dodatni prostor za skladištenje. Bez boje i mirisa je, vrlo zapaljiv, pri čemu oslobađa veliku količinu energije. Pri sagorevanju u atmosferu emituje niske količine potencijalno štetnih produkata za okolinu. Predstavlja zapaljivu mešavinu ugljovodoničnih gasova uglavnom metana, ali sadrži i etan, propan, butan i pentan. Gas koji se isporučuje za široku potrošnju je skoro čisti metan. Nije otrovan, znatno je lakši od vazduha. Sagoreva plavim plamenom. Svrstava se među ekološki najčistije energente.        Iz podzemnih nalazišta, prirodni gas se vadi i pročišćava, a zatim se transportuje gasovodnim mrežama. Gasovodi se sastoje od čeličnih cevi velikih prečnika, kompresorskih stanica, skladišta, mernih i regulacionih stanica odakle se preko distributivnih gasnih mreža transportuje do korisnika. Prirodni gas je, uz ugalj, jedini primarni oblik koji se može direktno upotrebiti. Transportuje se u gasovitom stanju cevovodima, ili u tečnom stanju specijalnim brodovima za tečni gas.
S obzirom da je bezbojan i nema miris i ukus, dodaje mu se miris kako bi mogao da se oseti u koncentracijama mnogo manjim od donje granice zapaljivosti. Uglavnom se dodaje odmah posle izlaza iz transportnog sistema, na samom ulazu u distributivnu mrežu. Prednosti koje sa sobom ovaj gas donosi su:
Korisniku je direktno dostupan u svakom trenutku za svaki vid korišćenja:

•    Nema potrebe za ulaganjem u skladišne prostore;
•    Instalacije prirodnog gasa pružaju jednostavnost upotrebe i regulacije svih vrsta uređaja na gas;
•    Visok stepen iskorišćenja, čisto gorivo, a rezerve prirodnog gasa garantuju raspoloživost na dugi vremenski period, zaštita prirodne sredine..

Ukoliko se prirodni gas pravilno koristi, ne postoje nikakve opasnosti u njegovom korišćenju. U suprotnom može doći do neželjenih efekata kao što su gušenje, trovanje i eksplozije. U uputstvu svakog uređaja koji radi na gas postoji obrazloženje i objašnjenje mogućih rizika i kako ih sprečiti. Može se primeniti u domaćinstvu za:

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari

Click to access the login or register cheese