Odlomak

Nemogućnost da se sa internim finansijskim izvorima zadovolje potrebe biznisa nameće potrebu angažovanja eksternih – tuđih izvora finansiranja. Njihovo angažovanje vrši se samo u slučajevima kada ta ulaganja pozitivno utiču na rezultate i razvoj samog biznisa. Ulaganje tuđih sredstava omogućava povećanje obima poslovanja, smanjenje troškova po jedinici obima poslovanja i povećanje profita. Uzročno posledična veza između finansijskog sistema i finansijskih rizika s jedne, i privrednog rasta s druge strane je empirijski i teorijski verifikovana. Finansijski sistem preduzeća, u svakom slučaju bolje funkcioniše ukoliko preduzeće ima veću finansijsku snagu. Bez sigurnih internih i eksternih finansijskih izvora nije moguće osnivati preduzeće i pokrenuti proizvodni proces, odnosno, nemoguće je obezbediti neprekidno finansiranje tekućeg poslovanja. Nemoguće je zamisliti razvijenu nacionalnu privredu bez razvijenih finansijskih tržišta. Nažalost, u našoj zemlji je veoma izražen problem finansiranja, zato što postoji manjak kapitala zbog niske akumulativnosti i nedostatka štednje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari