Odlomak

 
UVOD

Efikasnost platnog prometa predstavlja jedan od najvažnijih zadataka svake države, jer je riječ o “krvotoku” ukupnog finansijskog i javnog sektora koji treba da omogući brz, siguran pouzdan i efikasan transfer sredstava između učesnika u platnom prometu. Centralna banka Crne Gore je samostalna organizacija Republike Crne Gore i jedino je ona odgovorna za monetarnu politiku, uspostavljanje i održavanje zdravog bankarskog sistema i efikasnog platnog prometa u Republici.
U pogledu platnog prometa Centralna banka ima sljedeća ovlašćenja:propisuje, sprovodi mjere, reguliše i kontroliše platni promet, poravnanje i međubankarski obračun u Republici;obavlja i kontroliše platni promet u zemlji sa inostranstvom.
Pod platnim prometom podrazumijevaju se sva plaćanja učesnika u platnom prometu. Nosioci platnog prometa su Centralna banka Crne Gore i poslovne banke. Učesnici u platnom prometu su pravna i fizička lica koja vrše plaćanja ispostavljanjem naloga za plaćanje nosiocima. Poslovi platnog prometa u skladu sa Strategijom razvoja platnog sistema u Crnoj Gori obavljaju se na elektronski način. Elektronski platni promet obavlja se razmjenom elektronskih poruka kroz informacioni sistem učesnika u transakciji plaćanja. Elektronskom porukom smatra se informacija koja je elektronski generisana , provjerena i poslana, primljena i sačuvana. Elektronski prenos novčanih sredstava između učesnika u platnom prometu smatra se elektronskom platnom transakcijom.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Jedan komentar na “Elektronski platni promet”

ime mi jE Ziko says:

Super je

Komentari

Click to access the login or register cheese