Odlomak

Glavnim razlogom za odabirom teme ovog diplomskog rada bila je pretpostavljena važnost između uporabe određenih promotivnih aktivnosti i njihovog utjecaja na propisivanje proizvoda od strane liječnika i izdavanja od strane liječmika i izdavanja od strane ljekarnika.  Cilj rada bio je proučiti koji se elementi marketinške komunikacije koriste u farmaceutskoj industriji u RH. Tako su osobna prodaja, oglašavanje i unapređenje prodaje značajno zastupljeniji od odnosa s javnošću, direktnog marketinga i interneta čime se odbacuje teza kojom se tvrdi da ne postoji statistička značajna razlika u zastupljenosti različitih elemenata marketinške komunikacije u promociji farmaceutskih proizvoda u RH.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Farmacija

Više u Skripte

Komentari