Odlomak

UVOD

Gastroenterologija je disciplina interne medicine. Prvi zapisi koji govore o poznavanju gastroenteroloških oboljenja datiraju još iz doba drevnog Egipta. Naziv gastroenterologija potiče od grčkih riječi gastros (stomak) , enteron (crijeva) i logos (nauka). Bavi se proučavanjem probavnog sistema, i to kako bolesti jednjaka, želuca, tankog crijeva, debelog crijeva, tako i bolesti bilijarnog sistema, kao što su pankreas i peritoneum (trbušna maramica). Najvažniji znaci i simptomi probavnog trakta su:

 • Otežano gutanje (disfagija) ,
 • Bolno gutanje (odinofagija) ,
 • Melena (crna, katranasta, sjajna stolica, karakterističnog mirisa, uzrokovana krvarenjem iz probavnog sastava) ,
 • Bol u abdomenu,
 • Nagon na povraćanje, i
 • Septični sindromi, izazvani različitm bakterijskim infekcijama.

Gastroenterološki pregled se sastoji od razgovora ljekara sa bolesnikom, detaljnog kliničkog pregleda, a obično se radi i ultrazvuk trbuha. Endoskopija je dijagnostički postupak, kojim se pregleda gornji dio probavnog sastava sitnom kamerom na kraju duge, fleksibilne cijevi. Ljekar, koji se specijalizovao za bolesti probavnog sastava (gastroenterolog) koristi endoskopiju za dijagnostifikovanje, a ponekad i liječenje stanja koja utiču na jednjak, želudac, i početak tankog crijeva. Cilj ovih pregleda jeste utvrđivanje anatomskog stanja organa, kao što su upale, krvarenja i rane, i utvrđivanje njihovog sadržaja organa, kao što su:

 • Strana tijela,
 • Kamenci, i
 • Tumori.

Endoskopskim putem mogući su pojedini manji operativni zahvati u unutrašnjosti šupljih organa, kao što je uzimanje isječaka.

 

 

 

 

ZADACI MEDICINSKOG TEHNIČARA

Zadaci, koje medicinski tehničar treba da obavi su sljedeći:

 • Pripremanje materijala,
 • Pripremanje bolesnika,
 • Pripremanje osobe koja treba da izvede intervenciju,
 • Smještanje bolesnika u postelju, i
 • Raspremanje korišćenog materijala.

 

 

 
PRIPREMANjE MATERIJALA

Medicinski tehničar mora, u cjelosti, pripremiti materijal, koji je predviđen za određenu intervenciju. Materijal se, najčešće, priprema tako što se postavlja na pokretna kolica onim redom kojim će biti korišćen. Ukoliko se materijal priprema za medicinske intervencije, koje zahtijevaju aseptičan rad, onda je neophodno obezbijediti rezervu sterilnih igala, pinceta, itd… Prije pripreme, neophodno je pregledati ispravnost sljedećeg:

 • Brizgalica,
 • Aparata,
 • Igala, i
 • Svih ostalih predmeta.

Za određene intervencije, tačno se zna mjesto na stočiću na kome pojedini predmet treba da se nalazi.

 

 

 
PRIPREMANjE BOLESNIKA

Zadaci, koje medicinski tehničar treba da obavi prilikom pripreme bolesnika za određenu medicinsku intervenciju, odnose se na sljedeće:

 • Sprovođenje lične higijene bolesnika,
 • Sprovođenje higijene ličnog rublja, i
 • Sprovođenje higijene posteljine.

Takođe, medicinski tehničar ima zadatak da, prvo, na pogodan način obavijesti bolesnika o intervenciji, koja će se izvršiti. Potrebno je, još, bolesnika postaviti u odgovarajući položaj i izvršiti sve preostale pripreme oko njega, koje prethode izvođenju intervencije.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari