Odlomak

Lokomotorni sistem čoveka čini koštano – zglobno – mišićni sistem koji omogućava voljne mehaničke pokrete i menjanje položaja. Ovaj sistem ima pasivni i aktivni deo. Pasivni deo čine kosti i zglobovi. S obzirom na lokomotorne funkcije koje obavljaju, kosti se po obliku dele na:

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese