Odlomak

Revirzibilne ili pumpno-akumulacijske hidroelektrane predstavljju posebnu vrstu hidroelektrane koja služi za skladištenje potencijala vode u rezervoar. To znači da se voda skladišti kako bi se kasnije njenim puštanjem na turbinu proizvela električna energija. Za razliku od konvencionalnih hidroelektrana, kod kojih voda protiče kroz postrojenje iz akumulacijskog jezera i nastavlja dalje prirodnim tokom, ovakav poseban tip hidroelektrana ima dve akumulacije vode koje se nazivaju gornjom i donjom akumulacijom…

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 11 stranica
  • Energija i životna sredina docent dr. Davor Končalović
  • Školska godina: docent dr. Davor Končalović
  • Seminarski radovi, Skripte, Mašinstvo
  • Srbija,  Kragujevac,  UNIVERZITET U KRAGUJEVCU - Fakultet inžinjerskih nauka  

Više u Mašinstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari