Odlomak

Prvi pokušaji koji su suvremeni poslovni sistemi učinili u pokušaju da upravljaju svojim resursima i potrebama je razvijanje MRP (engl. Material Requirements Planning) sistema, odnosno sistema koji su imali zadatak da upravljaju planiranjem potreba jednog sistema. To su bili sistemi koji su unapređivali poslovanje kontrole zaliha i sistema za planiranje proizvodnje.
U drugoj fazi je razvijen MRP II (engl. Manufacturing Resource Planing) sistem.
ERP sistemi praktično predstavljaju nastavak i proširenje koncepta MRP II sa dodatnim funkcionalnostima za finansije, distribuciju proizvoda, upravljanje ljudskim resurisma (HRM – engl. Human Resouces Management) koji su integrisani tako da mogu da zadovolje opšte poslovne potrebe integrisanog i umreženog preduzeća. ERP sistemi su se razvili u ERP II ili proširene ERP sisteme.
ERP je skraćenica za Enterprise Resource Planning, odnosno sistem za upravljanje resursima kompanije. Ciljevi ovakvog sistema su efikasno upravljanje poslovnim procesima i kreiranje jedinstvene baze informacija. Pojam ERP prvenstveno podrazumijeva prilagođavanje i upotrebu „gotovog“ softverskog paketa, a tek onda programsku podršku napisanu po mjeri određenog korisnika tj. prilagođavanje potrebama konkretne organizacije i postojećem softveru ili postojećem informacionom sistemu te organizacije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari