Odlomak

Medicinska načela, vezana za ginekologiju i akušerstvo su specifična. Neophodno je znati izvore i razloge mogućih etičkih grešaka lekara, kao i mogućih posledičnih sudskomedicinskih problema u praktičnom radu lekara ginekologa i akušera.
Jasno je da posebnost i specifičnost medicinskoetičkih načela razlikuju rad lekara, kao i drugih zdravstvenih radnika, u oblasti ginekologije i akušerstva.
Medicinskoetički pristup bolesnicama i mogući etički problemi u ginekološkoj oblasti lekarskog rada se odnose pre svega na samu tehniku obavljanja ginekološkog pregleda, na probleme tretmana steriliteta u okviru ginekologije, na etičke dileme u nameravanom kao i realizovanom izvođenju veštačkog osemenjivanja i veštačkog prekida trudnoće.
Termin etika je izveden iz antičkih grčkih reči ἠθικός (ethikos) i ἦθος (ethos) sa značenjem navika, običaj. Etika je ustvari znanje o moralu, koja istražuje moralne norme, takođe i osnovne kriterijume za moralno vrednovanje.
U ginekologiji i akušerstvu, postoje medicinsko etička pravila ponašanja, koja podrazumevaju pre svega ispravne etičke stavove.

1. ETIČKI STAV PREMA BOLESNICAMA U GINEKOLOGIJI

Medicinsko etička pravila ponašanja prema ginekološkim bolesnicama podrazumevaju pre svega ispravne etičke stavove u vezi sa tehnikom ginekološkog pregleda, problemom sterilnosti, i stavom prema veštačkom osemenjavanju i veštačkom prekidu trudnoće.
1.1. Ginekološki pregled

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari