Odlomak

 

U našem društvu računar je postao sastavni deo savremene pismenosti i naša svakodnevica. Upravo iz tog razloga nemoguće je očekivati da deca mogu biti izolovana od računara.
Uzrasna granica u kojoj deca počinju da koriste računare sve je niža, iz godine u godinu, a sve je veći broj dece koja već u predškolskom uzrastu imaju pristup računaru i ispred koga provode više od 2-3 časa dnevno.
Deca danas rastu i razvijaju se uporedo sa aktuelnim tokovima civilizacije. Računar je prisutan u dečjem životu kao i internet, mobilne komunikacije, brza razmena informacija i razne tehnološke igračake.
Računar na dečjem uzrastu moguće je raznovrsno koristiti. Dete može da koristi računar sa ciljem da nešto nauči, da se pripremi za svoje buduće profesionalne aktivnosti ili sa ciljem da se na razne načine razonodi (igre, crteži itd.). Stoga kako upotreba računara tako i njihov uticaji na razvoj dece sve više zaokupljaju pažnju istraživača.
“…Dete u vaspitno – obrazovnom procesu nije pasivni objekat koji obrađuju odrasli. Dete uvek ima svoj deo inicijative u tom procesu koja koja se zasniva na radoznalosti kao prirodnoj težnji da se shvati, oproba, upozna i nauči…“ (Kamenov, 1995:6)

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari