Odlomak

UVOD

Evropska unija (skraćeno: EU) je unija (zajednica) dvadeset osam evropskihdržava.

Unija je oformljena pod sadašnjim imenom Ugovorom o Evropskoj uniji (više poznatim pod imenom Mastrihtski ugovor) 1993. godine. Mnogi aspekti EU su postojali i pre potpisivanja ovog ugovora, preko raznih organizacija oformljenih ’50. godina dvadesetog veka.

Političke aktivnosti Evropske unije se ispoljavaju u mnogim sverama, od politike zdravstva i ekonomske politike do inostranih poslova i odbrane. U zavisnosti od razvijenosti svake zemlje ponaosob, organizacija Evropske unije se razlikuje u različitim oblastima. EU je definisana kao federacija u monetarnim odnosima, agrokulturi, trgovini i zaštiti životne sredine; konfederacija u socijalnoj i ekonomskoj politici, zaštiti potrošača, unutrašnjoj politici; i kao međunarodna organizacija u spoljnoj politici. Glavna oblast na kojoj EU počiva je jedinstveno tržište koje se bazira na carinskoj uniji i jedinstvenoj moneti usvojenoj od strane 12 članica.

 

 

 

1.    NASTANAK I RAZVOJ EVROPSKE UNIJE

1.1.    Istorija i razvoj evropske unije

Ideja evropskog ujedinjenja je stara,svoje korene vuče još iz vremena daleko pre II Svetskog rata.Ozbiljne,realne ideje o tesnoj saradnji evropskih zemalja,oslobođene hegemonističkih želja, nastale su nakon bolnih i stravičnih Francusko-Pruskih ratova 1870.godine i I Svetskog rata(1914-1918).Vekovima razjedinjen “stari kontinent”, poprište velikih svetskih sukoba i ratova,bio je pogodno tle za istinske akcije i napore za Evropsko ujedinjenje. Nakon završenog II Svetskog rata,na zgarištima i ruševinama Evrope javila se ideja političkog i ekonomskog povezivanja “evropskih demokratija”. U okviru brojnih zalaganja za stvaranje ujedinjene Evrope, značajan je govor tadašnjeg britanskog premijera Vinstona Čerčila održanog 19.septembra 1946. U Cirihu gde poziva države kontinetalne Evrope na stvaranje ujedinjenih evropskih država. Po Čerčilovom mišljenju osnovna pretpostavka ujedinjene Evrope je bila Francusko-Nemačka saradnja.
Evropska Unija je rezultat procesa saradnje i integracije koja je počela 1951.između šest država. Posle skoro 50 godina sa četiri talasa pripajanja EU danas ima 15 zemalja članica i pretenduje svome petom pripajanju, ovog puta prema Istočnoj i Južnoj Evropi. Misija evropske unije je da organizuje odnose između zemalja članica i njihovih naroda na osnovama solidarnosti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari