Odlomak

Tabelarni podaci ili popularno “spreadsheet” ili “worksheet” su najbolji način predstavljanja podataka, jer su podaci pregledni te se mogu relativno lako i obrađivati. Zamislimo slucaj da jedan obicni raspored časova pokušamo predstaviti nekim opisnim rečenicama. To bi moglo izgledati ovako: “U ponedjeljak 1. čas imam geografiju, a zatim matematiku pa …. U petak 7. čas imam fiziku…”
Primetili ste da je ovako predstavlajnje rasporeda prilicno neprakticno. Ako taj raspored predstavimo tabelarno situacija se drastično menja. Na prvi pogled se može uočiti šta je po rasporedu 3. čas u sredu itd.
Računarski sistemi za obradu tabelarnih podataka omogućavaju:
– Lak unos podataka u tabele i preglednost podataka
– Obradu nad podacima
– Grafički prikaz podataka
U praksi se koristi mnogo računarskih programa koji omogućavaju ovakav vid obrade ali se danas najviše koristi Microsoftov program Excel pa ćemo njega pokušati i objasniti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari