Odlomak

Starija populacija danas živi dulje i kvalitetnije, prvenstveno zahvaljujući porastu životnog
standarda, kao i razvoju i poboljšanju cjelokupne zdravstvene zaštite što uključuje dostupnost i primjenu farmakoterapije.Prevalencija propisivanja lijekova osobama starije životne dobi vrlo je visoka, što se dijelom objašnjava činjenicom da je u ovoj dobi velika učestalost kroničnih bolesti, čije liječenje zahtijeva primjenu većeg broja lijekova. Posljedično, starije osobe su najveći potrošači receptnih lijekova, ali i lijekova u slobodnoj prodaji.

Primjena lijekova u ovoj dobi za sobom nosi niz potencijalnih problema čiji se uzrok
pronalazi u fiziološkim promjenama u procesu starenja, brojnim komorbiditetima, neizbježnoj politerapiji i upitnoj suradljivosti. Stoga, optimizacija terapije za ove bolesnike ključan je čimbenik uspješnog liječenja i smanjenja rizika za nastanak problema povezanih s primjenom lijekova.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Farmacija

Komentari

Click to access the login or register cheese