Odlomak

Organizacije su sastavni deo današnjeg društva. Organizaciju čini grupa ljudi koja radi na organizovan način u cilju ostvarenja specifičnih ciljeva. U savremenim uslovima poslovanja organizacije treba posmatrati kao otvorene sisteme sprmne da izuzetno brzo i efikasno odgovore na sve promene u okruženju i brže od konkurencije odgovore na zahteve tržišta. Nameće se potreba za izuzetno efikasnim, fleksibilnim i dinamičkim organizacionom strukturom.

Služba finansije u JKP NISKOGRADNjA

Finansijska funkcija preduzeća čini “centralnu funkciju toka reprodukcije” jer se bez nje ne mogu odvijati ni ostale poslovne funkcije u preduzeću (nabavna, proizvodna i prodajna funkcija).Prihvatanje ovakvog shvatanja finansijske funkcije, nameće zaključak da “de facto” postoji nekoliko povezanih segmenata finansijskog upravljanja u preduzeću, to su :
1) Finansijsko upravljanje procesom nabavke
2) Finansijsko upravljanje procesom proizvodnje
3) Finansijsko upravljanje procesom realizacije (prodaje)

Zadatak finansijske funkcije jeste obezbeđivanje sredstava za obavljanje zadataka, a cilj finansijske funkcije predstavlja ujedno i ostvarivanje cilja preduzeća. Postoje primarni i sekundarni zadaci finansijske funkcije:
Primarni zadaci su: pribavljanje finansijskih sredstava, upotreba sredstava i usklađivanje roka raspoloživosti izvora i roka imobilizacije kredita.
Sekundarni zadaci su: disponiranje (raspoređivanje) novca, kontrola novčanih dokumenata, nadžor nad upotrebom sredstava, vođenje operativne evidencije, finansijsko planiranje, finansijska analiza i informisanje.
Organizacija finansijske funkcije
Osnovni zadatak organizacije finansijske funkcije u preduzeću jeste da obezbedi što racionalnije vođenje finansijske politike preduzeća, efikasno izvršavanje finansijskih planova, vršenje finansijske analize i kontrole, kao i obezbeđenje potrebnih finansijskih informacija. Finansijska funkcija u preduzeću organizuje se u skladu sa osnovnim načelima (principima) organizacije finansijske funkcije
Načelo centralizacije – kada se svi primarni i sekundarni zadaci finansijske funkcije obavljaju centralizovano (obavlja ih samo jedna finansijska služba) ;
Načelo decentralizacije – kada se svi primarni i sekundarni zadaci finansijske funkcije obavljaju u više decentralizovanih finansijskih službi ;
Načelo kombinovane organizacije – kada se jedan deo zadataka finansijske funkcije obavlja centralizovano, a drugi decentralizovano.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese