Odlomak

NEKI METODI MERENJA UGAONE BRZINE OSOVINE

Digitalni uređaju za merenje ugaone brzine rade na principu generisanja povorke impulsa čija se frekvencija meri digitalnim frekvencmetrima. Pri tome svaki obrt osovine generiše jedan ili više impulsa. Analogni pretvarači daju jednosmerni ili naimenični napon čija se vrednost prikazuje na analognom voltmetru koji meri efektivnu vrednost.

Optoelektronski pretvarači – osovina prilikom jednog obrta više puta preseca svetlosni zrak koji pada na fotodetektor čime se generiše povorka impulsa. Inkrementalni pretvarači – isti princip rada kao i elektrooptički pretvarači stim što se umesto jednog koriste dva fotodetektora koji generišu elektronske impulse fazno pomerene za π čime se može odrediti smer obrtanja osovine.

Blizinski pretvarač – usled prisustva metalnih objekata na izlazu senzora se generišu elektični implusi. Kao metalni objekti najčešće se koristi točak sa zubcima od feromagnetnog materijala.

Stroboskop – Optički instrument za merenje brzine obrtaja motora čije se rad zasniva na karakteristikama ljudskog oka. Na osovini motora postoji uočljiv detalj koji se obasjava bjeskalicom. Kada se izjednači brzina obrtaja motora i frekvencija bljeskalice pomenuti detalj prividno miruje.

 
ZADATAK VEZBE

  1. Ispitati sistem za merenje ugaone brzine motora sa čoperom i optoelektričnim pretvaračem. Snimiti relativnu promenu ugaone brzine motora u zavisnosti od napona.
  2. Ispitati (demonstrirati) rad uređaja za merenje ugaonog pomeraja i ugaone brzine pomoću inkrementalnog optoelektronskog pretvarača.
  3. Proučiti primenu blizinskog pretvarača na bazi vrtložnih struja za merenje ugaone brzine motora proveriti u nekoliko tačaka prethodno snimljenu karakteristiku motora.
  4. Izvršiti merenje ugaone brzine motora pomoću stroboskopa.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese