Odlomak

Uvod
Sociolog Zigmut Bauman i pojam fluidnog modernog života   

Svedoci smo novog doba, čija je karakteristika globalizacija kao projekat Zapada, hibridizacija kultura i svega, deo smo individualizacije, krize, čovekove okoline, i međuklasnih konflikta. Dinamika razvoja modernog društva utiče na svakodnevni život velikog broja ljudi. „Svetsko selo“ je podeljeno na dva pola  od kojih su jedni bogati, a drugi siromašni. Brišu se granice prostora i vremena, pojedinci se svode na brojke i forme. Današnji savremeni čovek, u cilju egzistencije, je primoran da se aktivno uključi i integriše u racionalan sistem vrednosti. Taj sistem je zapravo njegov proizvod, koji je doveo do toga, da se sam čovek otuđuje od porodice, okoline, pa čak i od vlastitog smisla. Ljudi su prepušteni sami sebi i nemaju osećaj pripadanja društva.
Urbana kultura uvodi nove trendove u razmišljanju i ponašanju. Pre se smatralo da homoseksualizam i transvestizam ulaze u seksualnu patologiju, dok danas to i nije tako. Mogu se videti na raznim oglasimai televizijskim emisijama kako ravnopravno s ostalima doprinose zajedničkoj društvenoj svesti. Ravnopravno utiču na donošenje novih zakona, učestvuju u raznim organizacija i donose odluke.
Društveni odnosi koji daju najenegreničniji podsticaj procesu globalizacije su ekonomski odnosi. Na temelju ekonomske golobalzacije razvijaju se i svi ostali oblici globalzacijskih procesa, a pre svega na političkom i kuluturnom polju. Globalni ekonomski trendovi determinišu političke i kuluturne trendove mnogo snažnije nego obrnutu.
Internet je plod nauke i primećujemo svuda civilizacijku promenu koju je internet pokrenuo. Internet danas upravlja modelilima poslovanja, komunikacije, međusobnim odnosima ljudi i time „pokriva“ mnoge snakodnevne sadržaje savremenog čoveka. To je deo globalističkog i trendovskog društva. Lične sposobnosi, interesovanja i talenti nisu osnova za uspeh u borbi za profit. Tako je različitost ljudi i njihova podela na sposobne i manje sposobne postala podređenja za dobijenom pozicijom onih koji su „akumulirali profit“ na globalnom tržištu. Argument da je pojedinac najbolji poznavalac svojih potreba i interesa više ne važi.
Danas je moderna svest da tzv. „običan čovek“ sam rešava poslovne probleme, uređuje odnose u porodici i smatra sebe pametnim da daje recepte za ponašanje drugih ljudi. Čovek nikada nije sam, već u uvek u odnosu sa drugim ljudima i njihovim itneresima. Upućeni smo jedni na druge. Ne možemo biti toliko sami i da se borimo samo za svoje sebične interese. Ako se borimo samo za svoje interese, onda ugrožavamo intetese drugih. Uništimo li ljude oko sebe zbog svog interesa da li i mi možemo opstati? Sve više raste svest da spontana saradnja slobodnih ljudi može više da postigne nego sama individua. Počinje se shvatati da je sve što je došlo moguće i promeniti.
Ime Zigmunt Bauman obeležava savremenu društvenu teoriju. Poznat je sociolog. Rođen je u Poljskoj 1925. godine. Nemačka okupacija Poljske 1939. godine. primorala je njegvou porodicu na emigraciju u tadašnji Sovjetski Savez. Po povratku u Poljsku Bauman studira sociologiju, da bi po ukidanju sociologije započeo stududije filozofije. Zigmunt Bauman postaje kritičark komunističke vlasti u Poljskoj. Kratko vreme predaje na Univerzitetu u Tel Avivu, pa se onda krajno nastanio u Velikoj Britaniji. Od tada počinje njego plodotorni rad. Objavio je oko šezdeset knjiga i oko stotinu članaka. Izuzeta je i vredan sociolog koga zanimaju aktuelna društvena, kulturna i politička pitanja. Smatara se sa izuzetno kreativnog i produktivnog intelektualca današnjice. Značajna je serija knjiga u čijem se naslovu javlja ključni Baumanov pojam fluidnosti. Fluidnost je engleska reč i znači tečno, neuhvatljivo, bezoblično, fleksibilno.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sociologija

Komentari

Click to access the login or register cheese