Odlomak

Franšizing predstavlja svojevrstan oblik saradnje u području prodaje roba i uslužnih delatnosti. Sa stanovišta potreba i interesa društva franšizing duguje svoj nastanak i naglo širenje masovnim potrebama za uslugama. Takav oblik poslovanja zadovoljava ne samo potrebe za uslugama do sada poznatih uslužnih delatnosti, već i druge specijalizovane i kvalitetne prodaje.
Franšizing poslovi su unajvećoj meri doprineli prodoru i širenju preduzetništva na skoro sve privredne grane i delatnosti, a pre svega na polje usluga.

Pojam franšizinga

Franšiza predstavlja veoma rasprostranjen oblik poslovanja i popularan način rasta i razvoja mnogih preduzeća. Međunarodno udruženje za franšizu (IFA) je definiše kao kontinuiranu saradnju u okviru koje davalac franšize određuje dozvoljenu povlasticu u poslovanju i pomaže u organizovanju, komercijalizaciji i upravljanju, uz određenu nadoknadu od primaoca franšize. Postoje različiti pristupi u određivanju ovog veoma rasprostranjenog oblika savremenog poslovanja. Dosta opširna, ali zato celovita definicija koja kombinuje oba ova najšira pristupa, kaže da.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese