Odlomak

UVOD

Stalni porast broja stanovnika na Zemlji praćen je i sve intenzivnijom industrijalizacijom i tehnološkim razvojem. S jedne strane to je donelo niz benefita ljudskom rodu, omogućilo podizanje nivoa kvaliteta života i stvorilo neophodne preduslove za dalje unapređenje i razvoj svih sfera ljudskog života, ali je istovremeno dovelo i do zagađenja životne sredine i značajnih klimatskih promena koje su, između ostalog, i posledica upotrebe freona.

Freoni se koriste ili su se koristili kao rashladni fluidi, kao potiskivači aerosola u dezodoransima, parfemima, insekticidima, lakovima i sl. Veliku primenu nalaze i u proizvodnji poliuretanskih pena za termoizolaciju u građevinarstvu, koriste se za proizvodnju različitih vrsta automobilskih i drugih delova itd.

Dobre termodinamičke i druge osobine ovih materija vremenom su potisnute u drugi plan, jer je još tokom prošlog veka ustanovljeno da deluju štetno na životnu sredinu. Freoni CFC grupe, koji sadrže hlor, oštećuju ozonski omotač. Zbog toga su zamenjeni freonima iz grupe HCFC koji su manje štetni za ozon, ali ga ipak oštećuju u određenoj meri jer i oni sadrže hlor. Kasnije su sintetisali i freoni iz grupe HFC u kojima nema hlora, ali i pored toga imaju negativan uticaj na životnu sredinu pošto spadaju u grupu jedinjenja koja doprinose stvaranju efekta staklene bašte i na taj način utiču na globalno zagrevanje.

Zbog svega nabrojanog danas se preduzimaju različite mere kako bi se ublažili i neutralisali štetni uticaji ovih materija. Doneti su brojni zakoni kojima se reguliše upotreba freona, propisuju načini za njihovo skladištenje, definišu inspekcijske i druge mere i sl. U Montrealu je 1987. potpisan protokol kojim se razvijene zemlje obavezuju da prestanu sa upotrebom CFC freona, dok je zemljama u razvoju preporučeno da to urade do 2010. godine. Godine 1992. usvojeni su amandmani na ovaj protokol, pa su njime obuhvaćeni i HCFC fluidi. U Kjotu je 1997. usvojen protokol o ublažavanju i sprečavanju globalnog zagrevanja, koji je stupio na snagu februara 2005,a kojim su i HFC freoni svrstani u grupu gasova koji učestvuju u stvaranju efekta staklene bašte, te je preporučeno da se u periodu od 2008. do 2012. smanji emisija GHG gasova za 5,2% u odnosu na nivo iz 1990. S druge strane, Evropska unija se obavezala da će smanjiti emisiju ovih gasova za najmanje 8%.

U današnje vreme postoje tendencije da se umesto veštačkih ponovo u široku upotrebu uvedu prirodni rashladni fluidi kao što su ugljovodonici, voda, vazduh, amonijak, ugljendioksid i sl. Takođe se preporučuju i nove kombinacije prirodnih i veštačkih fluida, s ciljem da se postigne zadovoljavajući efekat i u isto vreme minimalizuje njihov štetan uticaj na okolinu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari

Click to access the login or register cheese