Odlomak

Istorija novca pruža nam mnoge pouke. Istorijski pregled pokazuje da je novac prešao nekoliko faza dok je dobio osobine i funkcije kakve ima u savremenoj ekonomiji. Javlja se na prelazu prvobitne zajednice u robovlasničko društvo.
Od tada do dana danas, novac je sastavni dеo ljudskog života a njegovo izučavanje postaje neophodnost. Najveći dеo onoga sa čime se srećemo u životu – automobili, kuće, bolesti – važan je samo onima koji to imaju. Nasuprot tome, novac je podjednako važan i onima koji ga imaju i onima koji ga nemaju, pa zato i jedni i drugi imaju važan razlog da žele da ga shvate. Novac je jedno od najvećih ljudskih otkrića, olakšava i ubrzava razmenu i doprinosi društvenoj podeli rada.
Šta je to što jedan komad papira, sam po sebi bezvredan, čini korisnim i upotrebljivim sredstvom razmene, a neki drugi komad papira iste veličine nema nikakvu vrednost? Novac nije ni više ni manje nego upravo ono što jestе – ono što se obično daje ili prima prilikom kupovanja ili prodaje roba i usluga. Međutim, nauka i naučna shvatanja novca, prativši ga kroz različite faze razvoja društva i ljudskih aktivnosti, stvaraju pravu sliku važnosti novca njegovu funkciju i ulogu u celokupnom društvenom sistemu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 11 stranica
  • Monetarna ekonomija -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Čačak,  UNIVERZITET U KRAGUJEVCU - Tehnički fakultet u Čačku  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari