Odlomak

Gasno zavarivanje je postupak spajanja topljenjem osnovnog ili osnovnog i dodatnog materijala , a kasnije zajedničkim očvršćavanjem ostvaruje se spoj.
Gasno zavarivanje se najčešće koristi za spajanje tankih limova od nisko ugljeničnih cijevi, profila, livenih gvožđa, bakra i njegovih legura, aluminijuma i njegovih legura. Toplota potrebna za topljenje osnovnog i dodatnog materijala dobija se sagorijevanjem smjese acetilena i kiseonika.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari