studenti
Mesto za uspešne studente

Građansko pravo

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

1.Predmet i metod građanskog prava
• Građansko pravo reguliše raznovrsne društvene odnose pa je o jedinstvenom predmetu građanskog prava teško govoriti.
• Građansko pravo najpre reguliše pravni položaj (status) subjekta u građansko-pravnim odnosima, a to su fizička i pravna lica.
• Statusni deo građanskog prava obuhvata materiju koja se odnosi na sticanje pravne, poslovne i deliktne sposobnosti fizičkog i pravnog lica, njihovim ličnim obeležjima kao što su lično/poslovno ime, prebivalište, boravište i državljanstvo.
• Građansko pravni odnosi među subjektima nastaju povodom:
1.Stvari – stvarna prava
2.Ličnih dobara – lična prava ili prava ličnosti
3.Ljudskih radnji – tražbena-obligaciona prava
4.Tvorevina intelektualnog stvaralaštva – autorska prava, njemu srodna prava i pronalazčka prava, kao i prava u sferi informatičke tehnologije.
• S obzirom na prirodu građanskopravni odnosi mogu biti: imovinski i neimovinski. U građanskom pravu preovlađuju imovinski, robno-novčani odnosi, koji su predmet pravnog prometa.
• Građansko pravo reguliše:
1.Pravni položaj subjekata, fizičkih i pravnih lica
2.Imovinske i neimovinske odnose nastale povodom objekata u građanskopravnom odnosu
• Metod stvaranja građanskog prava zavisi od oblika u kojima se ono stvara tj. da li se stvara opštim ili pojedinačnim normama.
• Metod formulisanja normi, naziva se pravnom tehnikom i uključuje definisanje pojmova, ciljeva, propisa, društvenih odnosa itd.
• Metod saznanja odnosno metod tumačenja građanskopravnih normi i popunjavanja pravnih praznina, podrazumeva način utvrđivanja građanskopravnih normi, putem jezičkog, ciljnog, sistematskog, logičkog i drugih načina tumačenja.
• Metod primene prava predstavlja korišćenje logičkih operacija zaključivanja, čiji je idealan oblik silogizam koji u pravu znači podvođenje slučaja pod normu i dobijanja zaključaka o posledici koju norma za takav slučaj predviđa.
• Naučni metod, podrazumeva proučavanje prava kako ono glasi (de lege lata) i kako bi trebalo da glasi (de lege ferenda), teorijsko i sistematsko uobličavanje prava i sl., upotrebom odgovarajućih naučnih postupaka.
• Metod regulisanja – načela regulisanja u građanskom pravu odlikuju se nekim svojim osobenostima po kojima se građansko pravo razlikuje od drugih grana prava, a to su:
1.Načelo pravne jednakosti stranaka – subjekti građanskog prava se prilikom zasnivanja građanskopravnih odnosa nalaze u ravnopravnom odnosu jedan prema drugom.
2.Načelo autonomije volje (slobodne volje, dispozicije) – stranke su slobodne u zasnivanju i uređivanju građanskopravnih odnosa.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.