Odlomak

Gramatika društvenog statusa, kao i, tradicionalno shvaćen pojam ”gramatika”, predstavlja jezičko ustrojstvo ili skup pravila vezanih za komunikacijsku, odnosno društvnu upotrebu jezika, i vidove te upotrebe. Spada u oblast sociolingvistički relevantnih fenomena zbog svrsishodnosti osnovnih teorijskih i pojmovno-terminoloških razgraničenja. Sociolingvistika obuhvata oblast izučavanja jezičkih pojava, a kako je navedeno da je gramatika društvnog statusa relevantan sociolingvistički fenomen, možemo reći da bi se ona, kao i sociolintvistika uopšte, odnosila na shvatanje jezika u okvirima kojih se jezik, na relevantan način, dovodi u vezu sa činjenicama društvenog karaktera.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari