Odlomak

Elementi VIIa grupe nazivaju se halogenim elementima. Grupu čine nemetali: fluor (F), hlor (Cl), brom (Br), jod (I) i metaloid astat (At), nedovoljno ispitani radioaktivni element s malim poluvremenom raspadanju. U elementarnom stanju ovi elementi se javljaju u vidu dvoatomnih molekula. Atomi u molekulu vezani su jednostrukom kovalentnom vezom. Svi elektroni su spareni. Veze između molekula su slabe, potiču od van der Valsovih privlačnih sila. Sa porastom atomskog broja elemenata rastu i atomske zapremine, privlačne sile među molekulima, temperatura topljenja i ključanja. Fluor i hlor su gasovi, brom je tečnog, a astat čvrstog agregatnog stanja. Boja elemenata sa porastom atomskog broja postaje sve tamnija.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 18 stranica
  • Zaštita životne sredine -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekologija
  • Srbija,  Šabac,  Visoka tehnološka škola strukovnih studija u Šabcu  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese