Odlomak

UVOD

Menadžment je osnovna funkcija svake organizacije. Razvoj organizacije i razvoj funkcije menadžmenta su čvrsto međusobno povezani. Procesom menadžmenta obezbeđuje se radna i poslovna efikasnost i dugoročna stabilnost organizacije. Rast i razvoj organizacije ne može se ostvariti bez efikasne funkcije menadžmenta. Menadžment je potreban svim formalnim organizacijama, gde se fizički i kadrovski resursi kombinuju radi ostvarenja definisanih ciljeva. On obuhvata skup pravila racionalnog ponašanja uspešnih organizacija u tržišnim uslovima privređivanja. Osnovni zadatak menadžmenta je da poveća radnu i poslovnu efikasnost organizacije. Za menadžment nije važan svojinski odnos u kome se nalazi kapital, već da li se on umnožava, reprodukuje i ekonomski favorizuje. Zato se, s pravom smatra da je glavni uzrok nerazvijenosti mnogih zemalja neprimenjivanje sistema savremenog menadžmenta, a ne nedostatak resursa.  Menadžment je aktivnost koja je danas neophodna u svim organizacionim sistemima, kako poslovnim tako i onima iz drugih oblasti. U svim ovim organizacijama neophodno je planirati, organizovati, voditi i usmeravati rad zaposlenih, kako bi se postavljeni ciljevi ostvarili racionalnije. Naglasak je u tome da se ograničeni resursi racionalno koriste, kako bi se postavljeni ciljevi ostvarili uz što veći stepen efektivnosti i efikasnosti.
Izraz menadžment se koristi sa različitim značenjima. On označava: funkciju, posebnu grupu ljudi, društveni položaj, specifičnu naučnu oblast i atraktivnu profesiju. Menadžment predstavlja efikasan splet ljudi, koncepcija i aktivnosti i esfikasno oruđe za racionalno korišćenje raspoloživih organizacionih resursa.
Menadžment je nova naučna disciplina, čiji principi i oblast izučavanja nisu standardizovani i potpuno defmisani. Još uvek ne postoji univerzalna, opšte prihvaćena i standardna definicija menadžmenta. Pojam menadžmenta definiše se na razne načine. U literaturi postoji veliki broj, ne uvek konzistentnih, defmicija ovog pojma. Zbog različitog shvatanja pojma menadžmenta ne može se jednostavno saznati njegovo pravo značenje. Da bi razjasnili suštinu pojma menadžment dajemo nekoliko njegovih značajnih definicija :

  •  menadžment je proces koordinacije aktivnosti drugih ljudi od strane jedne ili višc drugih osoba radi ostvarenja rezultata, koji se ne mogu obezbediti angažovanjem samo jednog izvršioca;
  •  menadžment je proces odlučivanja o ciljevima organizacionog sistema i načina njihovog ostvarenja;
  •  menadžment je proces odlučivanja i kontrole rada ljudi radi ostvarenja ciljeva organizacije;
  • menadžment   je   proces   rada   sa   ljudima   uz   uključivanje   ostalih organizacionih resursa i dr.

Istovremeno, veliki broj autora dao je definiciju upravljanja. U naučno-stručnoj literaturi postoji više definicija upravljanja. Neke od njih su:

1.    Upravljati, znači predviđati, planirati, komandovati, koordinirati i kontrolisati;
2.    Proces kroz koji odabrana grupa ljudi usmerava sve zaposlene u kompaniji – prema zajedničkom zadatom cilju;.
3.    Koordiniranje različitih resursa u procesu planiranja, organizovanja, usmeravanja i kontrole -usmereno prema utvrđenim zajedničkim ciljevima.

Zajednički domen ovih definicija sadržan je u pojmovima: planiranje, organizovanje, usmeravanje i kontrola. Tako bi pojednostavljena, ali jasna definicija upravljanja bila označena pomenutim, može se reći, funkcijama menadžmenta.
Upravljanje (managemenl) je proces planiranja, organizovanja, motivisanja i kontrole u pravcu postizanja određenih kompanijskih ciljeva.
Rukovođenje (leadership) je alokacija ponašanja pojedinaca i grapa usmerena ka definisanim ciljevima kompanije.
Očigledno je rukovodenje proces koji je uži od upravljanja. Dragim rečima, ono može biti deo procesa, upravljanja, odnosno njegove treće faze – motivacije, odnosno vođenja.
Usmeravanje (directing) je još uža aktivnost, koja je deo rukovođenja, a označava upućivanje radnika (zaposlenog) na konkretan zadatak, koji ne mora da bude u sastavu aktivnosti definisane ugovorom o zaposlenju.
Upravljanje je univerzalna aktivnost, jer njegovi principi su primenjivi u svim oblastima ekonomije i društva: proizvodnja, bankarstvo, trgovina, poljoprivreda, sport, vojska, umetnost, zdravstvo, religija, međunarodno poslovanje, itd.
Mi ćemo menadžment defmisati kao: Proces razvoja i selekcije organizacionih ciljeva i strategija, i implementaciju strategija kroz koordinaciju i usmeravanje organizacionih resursa .

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese