Odlomak

Svaka organizacija ima, u određenoj mjeri razvijenu strukturu, kao svoj sistem unutrašnjih veza i odnosa. Ovo zbog toga jer svaka organizacija ima različite činioce rada koji moraju da se usklade da bi koordinirano djelovali ka postavljenom cilju. Struktura predstavlja sastavni i najvažniji dio svake organizacije. Ona je toliko važna da je pojedini autori poistovjećuju sa organizacijom. Neki autori organizaciju posmatraju kao strukturu (statički dio) i proces odnosno funkcije (dinamički dio). Razdvajanje strukture organizacije od njene funkcije nije racionalno jer su ovi elementi međusobno uslovljeni i djeluju kao homogena cjelina. Pošto obuhvata i funkcije, struktura nema karakter statičkog elementa, već dinamičkog, koji se stalno mijenja i dopunjuje

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 20 stranica
  • Implementacija i izrada biznis plana Prof.Milena Marjanović
  • Školska godina: Prof.Milena Marjanović
  • Seminarski radovi, Skripte, Menadžment
  • Srbija,  Leskovac,  Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Aleksincu  

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari