Odlomak

Inflacija je fenomen i karakteristika tržišne privrede i stara je koliko i sam tržišni način privređivanja. Ona se javlja kao rezultat poremećaja u odnosima između novčanih i robnih tokova, odnosno nominalnih i realnih procesa u materijalnoj reprodukciji društva. Ukoliko su ti poremećaji veći utoliko je i inflacija veća, samim tim i njene posledice očiglednije i razornije po tekuću stabilnost provrednih kretanja, odnose u raspodeli, socijalnu stabilnost društva i slično Savremene ekonomije žive sa inflacijoma jedna od osnovnih funkcija države jeste da inflaciju drži pod kontrolom – naročito kratkoročne (stabilizacione), nužno sadrži mere i aktivnosti koje se odnose na kontrolu i suzbijanje inflacije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 14 stranica
  • Ekonomska politika Prof.Marko Dimitrijevic
  • Školska godina: Prof.Marko Dimitrijevic
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Niš,  UNIVERZITET U NIŠU - Pravni fakultet  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari