Odlomak

Uvod

Komunikacija je proces slanja informacija sebi ili bilo kojem drugom entitetu, najčešće putem jezika. Riječ komunikacija doslovno znači: učiniti nešto općim ili zajedničkim. Komunikacija je obično opisana prema 3 glavne dimenzije: sadržaju, formi i cilju. Zajedno, sadržaj komunikacije i forma kreiraju poruke koje se šalju prema cilju. Cilj može biti sam čovjek, druga osoba (u interpersonalnoj komunikaciji), ili drugi entitet poput tvrtke ili grupe.
Komunikacija je razmjena informacija, ideja i osjećaja verbalnim i neverbalnim sredstvima, prilagođena društvenoj prirodi situacije. Komunikacija je proces razmjene informacija preko dogovorenog sistema znakova.
Sve što činimo u životu zahtijeva komunikaciju. I osobni i profesionalni uspjeh često ovise o tome koliko dobro razumijemo druge i koliko dobro drugi mogu razumjeti ono što im želimo prenijeti komunikacijom.
Proces komunikacije
U procesu komunikacije razlikujemo četiri ključna elementa:

1. Pošiljatelj – inicira/misli osjećaje (poruku); inkodira ih u riječi; šalje poruku
2. Poruka / informacija
3. Medij – glas, tijelo, tehnologija (TV, radio, Internet)
4. Primatelj – dekodira poruku; označava misli/osjećaje kako bi odgovorio; šalje poruku

Proces komunikacije odvija se u nekoliko faza:

• Potreba za komunikacijom – postavljanje cilja komunikacije
• Prebacivanje misli u oblik prikladan za prijenos poruke – enkodiranje
• Odašiljanje poruke (govorne, pisane, slikovne, govora tijela, tona glasa, uporabe prostora i vremena) – prijenos
• Primanje poruke – prijem
• Pretvaranje poruke u ideje i osjećaje primatelja – dekodiranje
• Potrebe za odgovorom na primljenu poruku – postavljanje cilja komunikacije

 

 
Oblici komunikacije
Jezik i semiotika

Jezik kao osnovno i najvažnije sredstvo ljudske komunikacije, predstavlja tek jedan elemenat mnogo šireg područja- semiotike znanosti koja istražuje sve znakovne sustave, tj. ukupnu komunikaciju svih osjetila.

 

SEMIOTIKA
kanali :

  • Slušno govorni
  • Govor ,refleksi, fiziološki vokalni, glazbeni efekti, obilježja glasa
  • Vizualni
  • Jezik znakova, pismo, neverbalna vizualna komunikacija
  • Taktilni
  • Jezik gluhih i slijepih, tajni jezici, dodirivanje i udaljenost
  • Mirisa
  • Okusa

Oblici ljudske komunikacije mogu se klasificirati na više načina. Najčešće su podjele prema ulozi pojedinih osjetila, odnosno prema funkciji jezika u procesu komunikacije

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Bezbednost

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Žurnalistika

Komentari