Odlomak

Monetarno – kreditna politika je skup pravila, propisa, mjera i instrumenata kojima se u monetarno-kreditnoj sferi društvene reprodukcije reguliše nivo, struktura i dinamika novčane mase, novana cirkulacija u prometnim kanalima privrede, nivo, struktura i dinamika kredita, likvidnost privrede, dužničko-povjerilački odnosi ekonomskih transaktora, privredna stabilnost itd.

Pomoću monetarno – kreditne politike, kao integralnog instrumenta ekonomske politike, ostvaruju se brojni ciljevi i zadaci u nacionalnoj privredi: povećanje zaposlenosti, stabilnost cijena, stabilna stopa privrednog rasta, ravnoteža platnog bilansa itd.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari