Odlomak

UVOD

Internet marketing uopšteno predstavlja korišćenje pretraživanja i prezentovanja na Internetu u cilju sticanja profita. Prezentovanje na internetu predstavlja reklamu koja ima bitne razlike u svim segmentima reklamiranja u odnosu na standardno reklamiranje.

Internet je stvorio virtualno i globalno tržište oslobođeno granica vremena i prostora. Doprineo je i promjeni forme marketinga, od tradicionalnog (masovnog) sa “prosječnim potrošačem” i njemu prilagođenim instrumentima marketinga u marketing miks, u pravcu individualiziranog, prilagođenog (customized), ciljnog (one to one) marketinga. Nova forma marketinga usmjerena je na individualiziranog internet potrošača putem neposredne interakcije. Umjesto masovnog marketinga na internetu nastaje marketing mase individua, a oglašavanje se transformiše u izbor informacija.

Novo područje marketinga sa istom suštinom su pojmovi online marketing, internet marketing, marketing na internetu. Najčešće se definiše kao zadovoljenje potreba i zahtjeva potrošača za informacijama, proizvodima ili uslugama, uz adekvatnu finansijsku nadoknadu. Pretpostavka uspješne primjene online marketinga je znanje o osnovama sistema i procesa marketinga ili često sad već nazvanog tradicionalnog marketinga. To podrazumjeva znanja iz područja marketing istraživanja, planiranja i razvoja proizvoda, distribucije i promocije kao aktivnosti marketinga i o instrumentima marketinga. Dakle, principi i metodi online marketinga potiču od tradicionalnog marketinga a osnovna razlika rezultira u interaktivnosti. Naime, subjekti na strani potrošnje i ponude realizuju dvosmjerno komuniciranje. Prodavac bilo kada i bilo gdje može da stigne do potrošača: na radnom mjestu, kod kuće i sl, kao što i potrošač ima daleko veće mogućnosti za kontaktiranje prodavca.

 

 

 

 
STRATEGIJA INTERNET MARKETINGA

Koriscenje mogucnosti Interneta u razvijanju koncepta marketinga ( popularno nazivan Internet Marketing ) nije nista drugo nego prihvatanje specificnosti koje donosi online pristup za razliku od tzv. off-line ili tradicionalnog pristupa. Zato pod pojmom Internet marketinga podrazumjevamo tzv. online marketing koji se odnosi na sprovodjenje marketing zamisli koriscenjem javne medjunarodne kompjuterske internet mreze.

Poslovni ljudi i biznismeni svoj nastup na Internetu moraju pažljivo planirati u vidu velikog broja različitih davalaca informacija koji su prisutni. Potrebno je obratiti pažnju na intenzitet saobraćaja posjetilaca, kvalitet i kompatilnost sa ostalim sadržajima na lokaciji internet reklame, dostupnost te lokacije i veličinu i strukturu određenog tržišnog područja.

Prisustvo na internetu u vidu savremenijeg oglasavanja i na novom mediju se primjenjuje u cilju da se podstaknu posjetioci koji surfuju Internetom da obrate pažnju na reklamu i da na osnovu te reklame putem e-mail pošte, telefonom ili nekim drugim vidom komunikacije stupe u kontakt sa kompanijom.

Transakcije u Interaktivnoj komunikaciji dopustaju obavljanje razlicitih aktivnosti kao sto su dijalog, prikupljanje informacija, sirenje obavjestenja o proizvodima, rjesavanje odredjenih trzisnih problema i prikupljanje kvalifikovanih adresa kupaca i proizvodjaca. Konacno, u interaktivnoj komunikaciji je moguce i zakljuciti prodaju sto je cilj svih uspjesnih kompanija.

Internet je medij marketinga koji funkcioniše uz najniže i najveće iskorišćenje troškova. Poruke su dostupne na svakoj tački zemljine kugle uz mogućnost uspostavlljanja i održavanja ličnih kontakata sa trenutnim i potencijalnim potrošačima.

Stoga fenomen Interneta sa stanovista njegove primjene u okvirima sopstvenog marketing koncepta svake organizacije treba posmatrati pre kao revoluciju u komunikacionom nego u tehnoloskom kontekstu. Iz svega prethodnog proizilazi definicija Internet marketinga : Internet marketing se može predstaviti kao proces planiranja i izvršavanja koncepcije, cjena, promocije, distribucije ideja, robe i usluga, pod uslovom prilagođenja komunikacionim aspektima Interneta, u cilju stvaranja razmjene koja zadovoljava ciljeve firme.

Akcenat se mora postaviti na činjenicu da se određeni broj nematerijalnih roba, usluga i ideja može distrubuirati putem Interneta, dok se distribucija materijalnih roba organizuje klasičnim sistemima upravljanja transportnim lancima.

Veći broj stručnjaka stručnjaka iz oblasti Internet marketinga slaže se sa konstatacijom da efikasan nastup firme na Internetu podrazumjeva primjenu svih klasičnih saznanja iz oblasti marketinga. U tom kontekstu se i marketinška aktivnost na Internetu može posmatrati kao premještanje proizvoda ili usluga od proizvođača do potrošača, korišćenjem Interneta kao sredstva promocije, prodaje, ili kanala distribucije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese