Odlomak

Zadatak geodezije je, u najširem smislu, da premerom terena stvara karte i planove.
Kroz istoriju se potreba za kartama, njihovim sadržajem i svrhom menjala a prema
tim okolnostima razvijale su se i različite metode merenja.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Geodezija

Više u Skripte

Komentari