Odlomak

MATRICA

Matrica je kvadratna šema brojeva koja se ne izračunava.To je vektorska veličina koja ima intenzitet,pravac i smer.
U Matlabu matrice se uglavnom označavaju velikim slovom-A,B,C…. Elementi matrice se unose po vrstama pri čemu se vrste razdvajaju znakom ; ili pomoću tastera enter.Na primer:

A=[1 4 2;5 2 1;3 2 2];A

A =
1     4     2
5     2     1
3     2     2

Informacije o dimenzijama matrica dobijamo pomoću naredbe size:

size(A)
ans =

3     3

Postoje i specijalne matrice,kao što su nula matrica,jedinična matrica i matrica čiji su svi elementi jedinice.Za unos tih matrica koristimo naredbe:

zeros – koristimo za unos nula matrice.
A=zeros(n,m) , pri čemu je n broj vrsta a m broj kolona matrice.U slucaju kvadrate matrice unećemo A=zeros(n),što bi na konkretnim primeru izgledalo:

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Matematika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari