Odlomak

Javno privatno partnerstvo (JPP ili engl. PPP) je zajedničko, kooperativno djelovanje države s privatnim kompanijama u proizvodnji javnih proizvoda ili pružanju usluga. Deklarirani cilj ove neoliberalne metode koja nastaje tek 1992. godine je ekonomičnija, djelotvornija i učinkovitija (uspješnija) proizvodnja javnih proizvoda ili usluga u odnosu na tradicionalan način pružanja javnih usluga.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 23 stranica
  • Poslovna ekonomija -
  • Školska godina: -
  • Naučni radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET MEGATREND - Fakultet za poslovne studije  

Više u Ekonomija

Više u Naučni radovi

Više u Skripte

Komentari