Odlomak

 

Javni dug je ukupan dug javnog sektora države koji se sastoji od unutrašnjeg i spoljašnjeg duga nastalog zaduživanjem u ime države ili preuzimanjem duga od strane države, kao rezultat davanja garancija ili drugih akata na osnovu kojih država izričito priznaje dug.
Javni dug je oblik javnog prihoda koji ostvaruje država, ili drugi javnopravni organ, zbog postizanja određenih ciljeva, odnosno zbog pokrića rashoda, bilo kod emisione ustanove, bilo kod nosilaca dohotka (ili u inostranstvu). Javni dug predstavlja, dakle skup različitih oblika zajmova, koje obično pravi država u svrhu ostvarivanja određenih budžetskih ciljeva.
Republika Srbija je vrlo specifična mala zemlja u kojoj je javni dug ubrzano raste, a faktori koji na ovo utiču su mnogobrojni. Period tranzicije kroz koji prolazi je daleko od gotovog, svet se sprema za novi talas ekonomske krize i ekonomija Srbije koja je izuzetno zavisna od stranih faktora je među najugroženijim, takođe državna aparatura je suviše glomazna i neefikasna, zakon o fiskalnoj politici se ne poštuje, država je izložena prekomernom uvozu i zaduživanju što dovodi u problem ravnotežu platnog bilansa.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 17 stranica
  • Fiskalna ekonomija -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet Političkih nauka  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari