Odlomak

Poslovna ekonomija predstavlja skup disciplina ekonomske nauke koje izučavaju poslovanje preduzeća u cilju utvrđivanja principa i tehnika čija primena u privrednoj praksi omogućava efikasno ostvarivanje ciljeva preduzeća.
Discipline poslovne ekonomije:
– Funkicionalna područja (Proizvodnja, Marketing, Finansije, Kadrovi)- Pomoćna područja (Računovodstvo, Nauka o ponašanju, Inform., Kvant. Analiza)- Posebna područja (Bankarstvo, Osiguranje, Međunarodno poslovanje, Trgovina,Saobraćaj, Turizam)- Povezujuće discipline (Poslovna politika, Poslov.upravljanje – Menadžment,Organizacija)-
Teorijska ekonomija
predstavlja teorijsku-metodološku osnovu poslovne ekonomije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari