Odlomak

Merenjem performansi preduzeća spoznajemo koliko smo bili efektivni (tj. da li smo se bavili pravim poslovima) i efikasni (da li smo se bavili pravim poslovima na pravi način). U teoriji i praksi je identifikovano mnogo mogućih pokazatelja performansi preduzeća. Indikatori performansi predstavljaju moćno sredstvo za uvid u adekvatnost poslovanja i utvrđivanje problematičnih oblasti, pa su stoga sastavni deo dobrog menadžmenta i profesionalne prakse. S ciljem ocene i poboljšanja trenutnog poslovanja, menadžment prvo mora da prevede svoje ciljeve u merljive pokazatelje (indikatore) performansi. U tu svrhu treba koristiti različite vrste indikatora od kojih svaki meri različite aspekte poslovanja i menadžmentu daje potpune informacije (DFT Solutions, n.d.).

U teoriji ima nekoliko klasifikacija instrumenata (elemenata) marketinga, ali jedna je dominirajuća. To je klasifikacija američkog autoriteta za marketing Filipa Kotlera, koji je kao bazične instrumente marketinga opredelio:
– proizvod (asortiman proizvoda koji se nude kupcima),
– cenu (naknadu za isporučenu robu i/ili uslugu),
-distribuciju (način plasmana i mesto plasmana) i
– promociju (predstavljanje).
U radu ćemo se osvrnuti na merenje performansi kanala prodaje i kanala distribucije.

1.Pojam kanala prodaje i distribucije

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese