Odlomak

Definisanje čoveka kao složenog, dinamičkog i na integralan način organizovanog sistema proizilazi iz razloga, što je taj sistem sastavljen iz određenih podsistema biološkog (morfološkog, fiziološkog), psihološkog (kognitivnog, konanitivnog), sociološkog i kompleksa motoričkog funkcionisanja. Kibernetika kao nauka o sistemima i upravljanju tim sistemima, nastoji da generalizuje relevantne zakonitosti koji vrede za različite sisteme. Ona pomatra
sistem kao celinu, sastavljenu od međusobno povezanih elemenata, koji deluju
kao celina.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 9 stranica
  • Metodologija -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Sport
  • Srbija,  Leposavić,  UNIVERZITET U PRIŠTINI - Fakultet za sport i fizičkog vaspitanja u Leposaviću  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sport

Komentari