Odlomak

 

Uvod
U savremenom društvu, kao nikada ranije, države se suočavaju sa problemom organizovanog kriminaliteta, i uopšteno organizovanja ljudi radi vršenja ilegalnih djelatnosti. Sa razvojem društva i tehnologije, razvijali su se i načini i mehanizmi udruživanja ljudi radi obavljanja ovakvih poslova. Ogranizacija koja je dostigla najveći stepen razvoja i moći kada je u pitanju ovakva vrsta organizovanja jeste mafija. Ovaj pojam se shvata i definiše različito od autora do autora, ali većina njih se slaže da je ona specifičan oblik organizacije u sklopu transnacionalnog organizovanog kriminaliteta na većem stepenu organizovanosti i finanskijske moći u odnosu na druge kriminalne organizacije. Stručnjaci se slažu da su najopasnije i najmoćnije mafije u svijetu italijanska, kolumbijska, američka, japanska, albanska, ruska, kineska i nigerijska mafija.
Ovaj rad će obratiti posebnu pažnju na kinesku mafiju – njenu istoriju, nastanak, organizacionu strukturu te poslove i aktivnosti kojima se ona bavi. Drugi naziv za kinesku mafiju jeste Trijada što u prevodu znači trojstvo, tj. grupa koju sačinjavaju tri lica.Ove organizacije uglavnom djeluju u Kini, Tajvanu, Hong Kongu, kao i u zemljama sa značajnom kineskom populacijom, uključujući Maleziju, Singapur, SAD, i Kanadu. Takođe, treba naglasiti da kineska mafija obuhvata i tongove pod uticajem kriminala koji čine značajan procenat kriminalnih sindikata.
Stručnjaci koji se bave izučavanjem Trijada i Tongova procjenjuju da uNarodnoj Republici Kini postoji preko 22.000 mafijaških organizacija sa 30 miliona članova. Možemo reći da je to najveća i najbrojnija mafija na svijetu, koja je uz to i veoma popularna i aktivna van granica Kine.
1. Pojam i istorijski razvoj mafije
Mafija je pojam koji je usko povezan i teško odvojiv od pojma organizovani kriminalitet. Prije nego što utvrdimo koje su sličnosti, a koje razlike između ova dva termina, neophodno je definisati sam termin „mafija“. Ovde prije svega treba istaći da ne postoji konsenzus po pitanju definisanja ovog pojma, te da ga autori uglavnom shvataju različito. Ono oko čega se većina autora slaže jeste da se za nju može reći da predstavnja specifični oblik organizacije u sklopu transnacionalnog organizovanog kriminaliteta na većem stepenu organizovanosti i finanskijske moći u odnosu na druge kriminalne organizacije. Mafija je najviši oblik strukturiranosti i čvrstine kriminalne organizacije čije su osnovne karakteristike hijerarhijska struktura organizacije, prinuda u održavanju unutrašnje discipline i ostvarivanju interesa, tijesne korupcijske veze sa predstavnicima vlasti.
Isto tako, treba istaći i da porijeklo riječi mafija nije do kraja razjašnjeno i da postoji nekoliko tumačenja.Tako jedno tumačenje tvrdi da je riječ došla od izreke koja je nastala tokom francuske invazije na Siciliju 1282. koja glasi: „Morte Alla Francia Italina Anel“ (početna slova ovih riječi daju MAFIA) što znači: „smrt Francuskoj, Italija izdiše“. Jedno filološko tumačenje tvrdi da riječ mafija dolazi od arapskog mahias, što znači razmetljivac. Drugo filološko tumačenje je da takođe dolazi iz arapskog, ali od riječi mu afah, što znači rebel, protivnik zakona.Još jedno tumačenje, jest da riječ znači skrovište (takođe iz arapskog) i da potiče čak iz 9. vijeka kad su Sicilijom vladali Arapi, kada je domaće stanovništvo zbog ugnjetavanja i prisilnog rada očajnički pokušavalo pobjeći i naći utočište. Možemo reći da bi se svako od njih moglo prihvatiti, ali i da nijedno nije sasvim pouzdano i sigurno.
Kada su u pitanju karakteristike mafije koje trebamo istaći to su prije svega: složenost, razvijena podjela rada, i funkcija koju nameće raznovrsna aktivnost njenih članova. Danas je ovaj pojam široko rasprostranjen i uoptrebljava se i za neke druge vrste kriminalne aktivnosti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Bezbednost

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari